A Sakura Egyesület személyes adataidat a GDPR-ral összhangban fogja kezelni. 

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja eseményeinkre történő regisztráció, a résztvételi szándék kinyilvánítása, az esemény tervezéséhez kapcsolódó statisztika elkészítése. A felhasználó regisztrációkor megadott adatait kizárólag a meghirdetett esemény szervezéséhez és az eseményhez kapcsolódó értesítések küldéséhez használjuk fel. A jelentkezés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): név*, életkor*, egyesület, e-mail cím*, telefonszám, lakcím.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés, adatfeldolgozás időtartama csak az adott cél eléréséig tart a következő esetekben: eseményre, programra, mozgalomra jelentkezés; tájékoztató levelek  küldése; support ügyintézés esetén.

Regisztráció során kezelt adatok esetében, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

Adatainak törlését e-mailben kezdeményezheted.

info@sakuraegyesulet.hu

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

 A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) :

 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);

 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);

 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);

 

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhely szolgáltatás. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.